Centrum zpráv

Přechodné období systému REX končí 30. června

2020-06-18
Systém REX byl vyvinut Evropskou komisí. Systém mohou využívat členské státy Evropské unie, přijímající země obecného systému preferencí (GSP) a zámořské země a území (ZZÚ).

Podle Evropské komise je systém REX:

systém certifikace původu zboží založený na principu vlastní certifikace. Původ zboží deklarují samotné hospodářské subjekty prostřednictvím takzvaných prohlášení o původu. Aby byl hospodářský subjekt oprávněn vyhotovovat prohlášení o původu, musí být registrován v databázi svými příslušnými orgány. Hospodářský subjekt se stává „registrovaným vývozcem“.

Systém REX je termín používaný k označení systému osvědčení o původu jako celku, a nejen základního systému IT, který se používá k registraci vývozců.

Funkce systému REX
Systém REX se používá k registraci vývozců. Aby se vývozce stal registrovaným vývozcem, vyplní registrační formulář a předloží jej celnímu orgánu.

Pokud dojde ke změně některého z registračních údajů, je vývozce povinen tyto změny oznámit celnímu orgánu, aby mohl být systém REX aktualizován.

Celní orgán může zrušit status registrovaného vývozce vývozci, pokud společnost přestane existovat nebo pokud se registrovaný vývozce dopustí podvodu.

Aplikace systému REX v EU
Podle Evropské komise se systém REX vztahuje na:

V EU systém REX používají hospodářské subjekty v následujících případech:

Provozovatelé EU vyvážející původní zboží do zemí zvýhodněných v rámci GSP za účelem dvoustranné kumulace původu
Provozovatelé EU vyvážející původní zboží do ZZÚ za účelem dvoustranné kumulace původu nebo za účelem využití jednostranných preferencí udělených ZZÚ do EU
Provozovatelé EU vyvážející původní zboží do třetích zemí, s nimiž má EU uzavřeny dohody o volném obchodu, které stanoví, že původ zboží deklarují vývozci registrovaní v systému REX;
Prozatím se jedná o tyto dohody:
Dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)
Dohoda mezi EU a Japonskem
Dohoda mezi EU a Vietnamem
Dočasná dohoda EPA mezi EU a Pobřežím slonoviny
Od 1. září 2020 prozatímní dohoda EPA mezi EU a východní a jižní Afrikou (ESA).

Dohoda mezi EU a Singapurem, která vstoupila v platnost velmi nedávno (listopad 2019), stanoví, že původ zboží pocházejícího z EU deklarují schválení vývozci, a nikoli registrovaní vývozci. Je tomu tak proto, že dohoda mezi EU a Singapurem byla uzavřena před mnoha lety, ještě předtím, než existoval systém REX.

Redaktoři EU, kteří nahrazují důkazy o původu (formuláře A, certifikáty EUR.1, prohlášení o původu, prohlášení o původu,…), pokud dochází k opětovnému odeslání v rámci EU nebo do Norska nebo Švýcarska (v GSP).
Důsledky systému REX
Pokud dovážíte zboží ze třetích zemí, může platit nižší dovozní clo. Aby mohla platit tato nižší sazba, musí mít dovozce možnost mít originální preferenční doklad, například EUR.1 nebo formulář A.

U systému REX se to změní. Pro země používající systém REX postačí prohlášení REX. EUR.1 a formulář A se již nepoužívají.

Se systémem REX již existuje mnoho zemí. Země, které implementují systém, mají vždy přechodné období, ve kterém lze použít jak dokumenty EUR.1, tak formulář A a prohlášení REX. Po přechodném období lze použít pouze prohlášení REX.

Jak uvádí Evropská komise:

Na konci přechodného období budou mít zásilky nad 6 000 EUR nárok na preferenční celní zacházení v rámci GSP v EU, pouze pokud k nim bude přiloženo prohlášení o původu vystavené registrovaným vývozcem.

Přechodné období končící tento měsíc
Na konci tohoto měsíce končí přechodné období pro několik zemí. Mezi tyto země patří Bangladéš, Burkina Faso, Kambodža, Cabo Verde, Indonésie, Madagaskar, Filipíny a Vietnam. Zde najdete přehled zemí, které zavedly systém REX.

Pro některé země bude obtížné dosáhnout termínu. COVID-19 narušuje mnoho aspektů ekonomiky. Evropská komise oznámila, že je ochotna poskytnout prodloužení přechodného období zemím, které se snaží dodržet termín 30. června. Přechodné období se poté prodlouží do 31. prosince 2020.

Výjimky pro zásilky zboží do 6 000 EUR
Pokud má původní zboží celkovou hodnotu pod 6000 EUR, nemusí být vývozci registrováni v systému REX, aby bylo možné vystavit prohlášení o původu.

U zásilek nad 6000 EUR musí být vývozci registrovaní vývozci a musí mít platnou registraci.

Úplné vysvětlení systému REX naleznete na stránce REX na webových stránkách Evropské komise.

Uvolněte svou mysl
Máte-li jakékoli dotazy týkající se prohlášení o původu a systému REX, kontaktujte některého z našich specialistů. Jsou rádi, že vám pomohou a sníží vaši mysl.
+86-755-25117540
[email protected]